หน้าแรก PR & อีเว้นท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยอง และจังหวัดระยองร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 มีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2564 นี้ ด้วยแนวทางชีวิตวิถีใหม่ปรับตัวสู้โรคโควิด-19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลั่นฆ้องเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ที่พระเจดีย์กลางน้ำระยอง
ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ดีงานของไทยที่สืบสานถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงสืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมไทยให้กับสังคมไทยต่อไป ทั้งยังเป็นการขยายโอกาสการสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักในมิติอื่น ๆ มากขึ้นด้วย

- Advertisment -

LATEST

HMC Polymers สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกับ สทร. และร่วมพิธีเปิดโครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1”

คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวิ่งและเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1” จัดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ตามข้อกำหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-World Class  มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ...