หน้าแรก ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ "ขยายเครือข่ายประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการรักษาโรคโควิด19"

“ขยายเครือข่ายประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการรักษาโรคโควิด19”

“ขยายเครือข่ายประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการรักษาโรคโควิด19”
วันที่ 10 ก.พ.2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 6 ระยอง ลงเยี่ยมเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการให้ สปสช.เขต 6 ระยอง สนับสนุนจากการได้รับมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานฯในการโทรศัพท์ติดตามผู้ติดเชื้อโควิด19เข้ารับการรักษาและติดตามอาการระหว่างรอคอยเตียง โดยศูนย์ประสานงานฯสามารถให้คำแนะนำ สอบถามอาการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด19ได้เป็นอย่างดี และมีสมาชิกเพิ่มเติมในการช่วยประสานช่วยประสานให้ผู้ติดเชื้อโควิด19เข้าถึงการรักษามากยิ่งขึ้น

- Advertisment -

LATEST

HMC Polymers สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกับ สทร. และร่วมพิธีเปิดโครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1”

คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวิ่งและเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1” จัดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ตามข้อกำหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-World Class  มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ...