หน้าแรก ข่าวเด่น โควิทชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 828 ราย

โควิทชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 828 ราย

โควิดชลบุรี ยังน่าห่วงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 828 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย
วันนี้ 20 ก.พ.65 สสจ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 828 ราย จาก
1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 69 ราย สะสม 1,797 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 405 ราย
2. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 100 ราย
3. CLUSTER บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 46 ราย
4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 32 ราย
5. บุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 10 ราย ดังนี้
6.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ราย
6.2 กทม 2 ราย
6.3 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย
6.4 จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ 1 ราย
6.5 จังหวัดพิจิตร 1 ราย
6.6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
7.1 ในครอบครัว 198 ราย
7.2 จากสถานที่ทำงาน 110 ราย
7.3 บุคคลใกล้ชิด 90 ราย
7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 7 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 15 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 279 ราย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

- Advertisment -

LATEST

HMC Polymers สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกับ สทร. และร่วมพิธีเปิดโครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1”

คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวิ่งและเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1” จัดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ตามข้อกำหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-World Class  มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ...