สระแก้ว-เตรียมเปิดเรียน onsite 8 พ.ย.นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้ทุกหน่วยงานเร่งประเมินการเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ onsite เต็มรูปแบบในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ โดยจะเรียกประชุมทุกภาคส่วนเพื่อประเมินความพร้อมในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่ง  ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ พบว่ายังติดขัดปัญหาอีกเพียงบางส่วน โดยเฉพาะความไม่มั่นใจของผู้ปกครองในการยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์
หลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศในวันนี้ (1 พ.ย.) โดยมีการผ่อนคลายในหลายๆมาตราการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะมาตรการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

จังหวัดสระแก้วยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดสีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด ซึ่งตามข้อกำหนดในมาตรา 9 พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 34 ระบุให้ครูและบุคคลากรต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ความชัดเจนในเรื่องนี้ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ยอมรับว่า โรงเรียนทุกสังกัดทั้งจังหวัดมีมากถึง 510 แห่ง ขณะนี้คณะทำงานในระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอ กำลังเร่งลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 โดยเฉพาะความกังวลในโรงเรียนเด็กเล็ก หรือระดับชั้นประถมศึกษา หากครู ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว นักเรียนเด็กเล็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็สามารถไปเรียนในแบบ onsite ได้

ส่วนจำนวนเด็กนักเรียนอายุ 12 ถึง 18 ปีในจังหวัดสระแก้วที่จะสามารถฉีดวัคซีนได้ มีมากกว่า 40,000 คน แจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีน ประมาณ 36,000 คน ที่เหลืออีกประมาณ 4,000 คน เป็นเรื่องความไม่พร้อมในตัวเด็กและความไม่มั่นใจของผู้ปกครองเด็ก

ขณะที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ทั้ง 2 เขต แจ้งความพร้อมของโรงเรียนที่จะเปิดเรียนในรูปแบ onsite ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ 211 แห่ง จากทั้งหมด 263 แห่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการประชุมในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ที่มีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นั่งหัวโต๊ะและจะเป็นคนกำหนดรูปแบบการเปิดเรียนของจังหวัดสระแก้ว

ขณะที่นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ว่า จังหวัดกำลังเร่งประเมินถึงความพร้อมในทุกๆด้าน คาดว่าจะเปิดเรียนในแบบ onsite ได้ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เพราะจากรายงานในภาพรวมเบื้องต้น ครูและนักเรียน รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ครูพี่เลี้ยง คนขับรถโรงเรียน ภารโรง หรือแม้แต่คนขายอาหารในโรงเรียน จะต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว ถึงแม้นักเรียนยังฉีดวัคซีนไม่ถึงร้อยละ 85 แต่จากข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พบว่า ขณะนี้เด็กนักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ไปแล้วถึงร้อยละ 84 ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว ร้อยละ 64 ยังเหลือเด็กนักเรียนที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 2 เข็มอีก 7,728 คน

ภาพ/อรอุมา อร่ามศรี /ข่าว สมสัณห์ เอี่ยมศิลป์ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here