หน้าแรก หมวดข่าว สังคม นำร่องต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ลงนาม MOU คุมเข้มคลองน้ำหู ต้นแบบคลองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง

นำร่องต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ลงนาม MOU คุมเข้มคลองน้ำหู ต้นแบบคลองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง

นำร่องต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ
ลงนาม MOU คุมเข้มคลองน้ำหู
ต้นแบบคลองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง

นำร่องต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ลงนาม MOU คุมเข้มคลองน้ำหู ต้นแบบคลองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการดำเนินโครงการบูรณาการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ(คลองน้ำหู) พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง กับหน่วยงาน และ อปท.ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สมาคมเพื่อนชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาบ้านเพ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ชลประทานระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และตัวแทนภาคประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐานอนุรักษ์คลองน้ำหู
ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดระยอง ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนโดยรอบเจริญเติบโตไปด้วยกันรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตตะวันออก(EEC)ภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และการร่วมมือขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ได้มีมติคัดเลือกแหล่งน้ำสาธารณะคลองน้ำหู เป็นโครงการนำร่องในการติดตามคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด ซึ่งเดิมเกิดจากการขุดคลองของชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหนองโพรง คลองทับมาในอดีต ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียที่ระบายมาจากแหล่งชุมชน บ้านจัดสรร จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ด้วยเหตุนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองน้ำหู จึงเกิดความร่วมระหว่างเครือข่ายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยได้มีการจัดการประชุมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองน้ำหู และเพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำผิวดิน และคลองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

นำร่องต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ลงนาม MOU คุมเข้มคลองน้ำหู ต้นแบบคลองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง
ด้านนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า พื้นที่ของ ต.ทับมาเชื่อมคลองน้ำหูบริเวณเขตติดต่อ ม.2 บ้านแหลมมะขาม โดยสูบน้ำจากหนองโพรงลงคลองน้ำหู เพื่อลงทะเล น้ำเสียจากคลองน้ำหูส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่ ต.ทับมาที่มีหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆ ในพื้นที่อยู่ 4 โครงการ ซึ่งทางเทศบาลตำบลทับมา มีความยินดีที่จะทำความร่วมมือในการกำจัดน้ำเสียในคลองน้ำหูให้สำเร็จ ทั้งนี้หากมีดำเนินการเสร็จสิ้นเชื่อว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่ง.

- Advertisment -

LATEST

HMC Polymers สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกับ สทร. และร่วมพิธีเปิดโครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1”

คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวิ่งและเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1” จัดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ตามข้อกำหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-World Class  มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ...